poniedziałek

Co warto zwiedzić w Zabrzu?

Muzeum Miejskie

Początki Muzeum Miejskiego w Zabrzu sięgają 1935 roku, kiedy to 3 października utworzono w dwóch pokojach willi przy obecnej ul. Szczęść Boże 32a Städtische Heimatstube Hindenburg, czyli Miejską Izbę Regionalną. Trzy lata później, 29 maja 1935 roku, izbę przeniesiono do nowej siedziby na parterze kamienicy przy obecnym placu Krakowskim 9. Wprowadziła się do niej już jako Städtische Heimatmuseum (Miejskie Muzeum Regionalne).
Z działań wojennych w 1945 roku muzeum wyszło ze znacznymi stratami – zbiory w dużym stopniu wywieziono w głąb Niemiec i zniszczono. Po przeprowadzeniu prac remontowych pierwsze wystawy otwarto 15 lipca 1946 roku. Z czasem placówka zagospodarowała na swoje potrzeby całą kamienicę.
Aktualna struktura Muzeum Miejskiego w Zabrzu wyłoniła się podczas kolejnej reorganizacji, dokonanej w 1989 roku. Powstały wówczas trzy działy merytoryczne:
 • historii,
 • kultury,
 • plastyki.
Od listopada 2006 roku zbiory placówki znajdują się w siedzibie tymczasowej, przy ul. 3 Maja 91. Po dwóch latach przerwy eksponaty muzealne znów prezentowane są na terenie Zabrza – - w nowo uruchomionej „Galerii Café Silesia”, znajdującej się na parterze kamienicy przy 
ul. 3-go Maja 6.

Dane adresowe: 
dyrektor: p.o. Urszula Wieczorek
Muzeum Miejskie w Zabrzu
działy merytoryczne i administracja
ul. 3 Maja 91,
41-800 Zabrze
tel.: 032 271 56 89
fax: 032 271 56 80
strona www: www.muzeum-miejskie-zabrze.pl
e-mail: muzeum@muzeum-miejskie-zabrze.pl

sale wystawowe: „Galeria Café Silesia”
ul. 3 Maja 6
41-800 Zabrze
tel.: 032 777 05 01

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek 9.00 – 18.00
sobota, niedziela 11.0 – 15.00Muzeum Górnictwa Węglowego

ul. 3 Maja 19
41-800 Zabrze
tel.: 032 271-88-31, 271-65-91


Godziny otwarcia:
 • poniedziałek - nieczynne
 • wtorek 9.00-15.00,
 • środa 9.00-15.00,
 • czwartek 9.00-18.00,
 • piątek 9.00-15.00,
 • sobota 10.00-14.00, 
 • niedziela 12.00-17.00.

Oddział terenowy: Skansen Górniczy Królowa Luiza

Siedzibą Muzeum jest - najciekawszy architektonicznie i jeden z najpiękniejszych budynków w mieście - gmach dawnego starostwa zabrzańskiego. Wzniesiony w 1874 r., ostateczny kształt otrzymał po rozbudowie, będącej dziełem berlińskiego architekta Arnolda Hartmanna w roku 1906. Wnętrze budynku wyróżnia m.in. wielka, dwukondygnacyjna sień, przecięta drewnianą klatką schodową, a także dawna sala zgromadzeń Sejmiku Powiatowego, z drewnianym, polichromowanym sklepieniem.
W 25 salach obiektu zaprezentowano oryginalne i autentyczne eksponaty.
W muzealnych zbiorach znajdują się kopaliny, skamieliny oraz odciski roślin - m.in. kolekcje flory karbońskiej i minerałów, narzędzia i urządzenia kopalniane, środki transportu, urządzenia wentylacyjne i łączności, przyrządy ratownicze, urządzenia do wzbogacania, brykietowania, koksowania i chemicznej przeróbki węgla. Muzeum szczyci się jedną z największych kolekcji lamp górniczych w Polsce. Do wyjątkowych zabytków należy również kunszt wodny z XVII wieku. Interesująca kolekcja sztandarów i proporców – w tym najstarszy sztandar związkowy z 1889 r. z kopalni "Wawel" w Rudzie Śląskiej, oraz bogate archiwalia - z. bardzo cennym zbiorem XVIII- i XIX-wiecznych rysunków technicznych, fotografii i albumów - m.in. księgą pamiątkową "Skarbofermu" z autografami prezydentów: Wojciechowskiego i Mościckiego – to także unikalne muzealia.

W zbiorach znajdują się również eksponaty związane z tradycją górniczego zawodu, życiem codziennym górników i ich twórczością artystyczną, zwyczajami, zachowaniami oraz wierzeniami. Zgromadzona została przepiękna kolekcja insygniów górniczych – kilofków sztygarskich, szabli i szpad oraz unikalny zbiór bard górniczych, w tym m.in. inkrustowana kością słoniową barda górników olkuskich z 1671 r., oraz kolekcja mundurów górniczych od XIX wiecznych do współczesnych. W Muzeum bogato reprezentowane są także rzeźba i malarstwo nieprofesjonalne, a w zaaranżowanych wnętrzach mieszkalnych przedstawiających izbę i kuchnię górniczą z przełomu XIX i XX pokazano wyjątkowo piękne i rzadkie sprzęty i urządzenia.
Na szczególną uwagę zasługują zbiory biblioteczne, obejmujące ponad 10.000 tytułów, a wśród nich najcenniejszy starodruk, dzieło Georgiusa Agricolae pt.: "De Re Metallica Libri XII", tzw. ”górnicza biblia”.
Muzeum Górnictwa Węglowego sprawuje również opiekę nad zabytkowym kompleksem kopalni "Królowa Luiza"; jednej z najstarszych i największych kopalń węglowych na Śląsku. W tym celu w 1993 roku powołany został oddział Muzeum - Skansen Górniczy "Królowa Luiza".

Skansen Królowa Luiza
 
Oddział terenowy Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. Wolności 410
41-800 Zabrze
tel/fax: 032 370-11-27

Godziny otwarcia:
 • poniedziałku-piątek 8.00-14.00,
 • w każdą niedzielę miesiąca o godz.11.00.
Zwiedzanie należy uprzednio zgłosić telefonicznie. Istnieje możliwość zamówienia zwiedzania w inne dni i godziny.

Brak komentarzy: