poniedziałek

Prezydent Miasta


Prezydent spotyka się z mieszkańcami w ramach interwencji w każdy ostatni czwartek miesiąca 
od godz. 15.00 do 16.00.
Interwencja u prezydenta możliwa jest po uprzednim spotkaniu z naczelnikiem wydziału, którego sprawa dotyczy oraz zastępcą prezydenta, któremu ten wydział podlega.


Prezydent Miasta – Małgorzata Mańka–Szulik nadzoruje następujące wydziały
(komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne:

  • Biuro Kontroli,
  • Biuro Promocji Miasta,
  • Wydział Kultury i Sportu,
  • Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
  • Urząd Stanu Cywilnego,
  • Wydział Kontaktów Społecznych,
  • Wydział Oświaty,
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Prezydent Miasta sprawuje nadzór nad zadaniami powierzonymi:
  • Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Brak komentarzy: